Poučení o právu kupujícího odstoupit od smlouvy

1.Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od dodání služby. Kupující není povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za platné, bylo-li doručeno prodávajícímu Odstoupení od smlouvy nejpozději poslední den této lhůty (tj. 14 den) na adresu prodávajícího nebo jeho e-mailovou adresu. Kupující je oprávněn použít k odstoupení od smlouvy formulář prodávajícího.

3. Při odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu vrácena celá částka (Cena služby) na bankovní účet ve lhůtě 14 dnů od odeslání formuláře na odstoupení od smlouvy.

4. Prodávající vrátí kupujícímu platbu podle předchozí věty stejným způsobem, jaký byl použit kupujícím při platbě za objednávku, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

Mobilní aplikace TAXI Česko ke stažení pro android a iOS

Domů
Registrace
Účet
VOP
Zpět