Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace 26. září 2022
Datum účinnosti 26. září 2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti DARDEN s.r.o, Komenského 25, Trnava 91701, Slovensko, email: info@slovensketaxi.sk, telefon: +421907582436 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte
naši webovou stránku ( https://taxicesko.cz ). (služba“). Přístupem nebo používáním služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli upravit bez jakéhokoli předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady vstoupí v platnost 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat tuto stránku.

Informace, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

Pokud chceme použít vaše údaje pro jakýkoli jiný účel, požádáme vás o souhlas a použijeme vaše údaje pouze po získání vašeho souhlasu a pak pouze pro účely, ke kterým souhlas udělujete, pokud od nás nebude vyžadováno jinak. zákona.

Vaše osobní údaje nepřeneseme žádné třetí straně bez vyžádání vašeho souhlasu, s výjimkou omezených okolností, jak je popsáno níže:

Od takových třetích stran požadujeme, aby osobní údaje, které jim předáváme, používaly pouze k účelu, pro který byly přeneseny, a neuchovávaly je déle, než je nezbytné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit iv následujících případech: (1) v souladu s platnými zákony, předpisy, soudním příkazem nebo jiným právním procesem; (2) k prosazování vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje veškerá práva třetích stran. Pokud se služba nebo naše společnost sloučí nebo získá s jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

V závislosti na platném zákoně můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo vymazání nebo můžete získat kopii svých osobních údajů, omezit nebo namítat proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost zákonnému orgánu a další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@taxicesko.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte-li souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete moci přistupovat ke službám, pro které byly vaše informace požadovány, nebo je používat.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby v souvislosti s těmito technologiemi sledování, podívejte se na naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Avšak vzhledem k přirozeným rizikům nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a následně nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám přenášíte, a děláte tak na vlastní riziko.

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a jinými postupy jakýchkoli třetích stran, včetně jakékoli třetí strany provozující jakoukoli webovou stránku nebo službu, která může být přístupná prostřednictvím odkazu na Službu. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

V případě, že máte dotazy týkající se zpracovávání vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho jednatele společnosti DARDEN s.r.o na adrese, Komenského 25, email: info@taxicesko.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Mobilní aplikace TAXI Česko ke stažení pro android a iOS

Domů
Registrace
Účet
VOP
Zpět