FORMULÁŘK ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

ve smyslu § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a změně některých zákonů

(vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Komu:

DARDEN s.r.o.

Komenského 25, 917 01 Trnava

IČ: 47690879

DIČ: 2024054384

tel.:+421907582436, e-mail: info@taxicesko.cz

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby* : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

Datum objednání/datum přijetí* …………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů* ………………………………………………………………………………………………………………… ………………….

Adresa spotřebitele/spotřebitelů*

…………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Podpis spotřebitele/spotřebitelů* (pouze pokud se tento formulář podává v listinné podobě)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Datum ……………………….

 

 

* Nehodící se škrtněte.

Mobilní aplikace TAXI Česko ke stažení pro android a iOS

Domů
Registrace
Účet
VOP
Zpět